Projekti organizacije događaja
Klijent: Fabrika Coffee Sarajevo
Usluge: Organizacija događaja – Otvaranje novih Fabrika Coffee Shopova u Sarajevu
Sarajevo 2021.god – 2023 god.