OrganizatorI: INTER DANCE FEST, PLESNI KLUB ORION, CENTAR PLESA & SAVEZ MODERNIH PLESOVA U BIH & AGENCIJA WE |  Usluge Agencije WE: Marketing, PR i direktna prodaja |  Sarajevo, Oktobar 2019

INTER DANCE FEST

INTER DANCE FEST /25 do 29.03.2020 godine/ MJESTO ODRŽAVANJA: HOTEL HILLS Sarajevo

Za više info posjetite: https://www.facebook.com/interdancefest i http://interdancefest.com