O NAMA

»Agencija WE« je agencija iz Bosne i Hercegovine koja svoje aktivnosti fokusira na kreiranju marketing strategija, direktnoj prodaji proizvoda i usluga i kreiranjem događaja koristeći model Business to Business (B2B) i Business to Customers (B2C) poslovanja.

ČIME SE BAVIMO?

Mi kreiramo marketing strategije koje vam služe kao smjernica i putanja vašeg djelovanja, iscrtavamo vam puteve kojima vaš brand treba da ide, mi radimo direktnu prodaju tj. prodajemo na licu mjesta određenoj target grupi, kreiramo i osmišljavamo događaje koje do sada niste vidjeli!

Naša priča

»Agenciju WE« je osnovala direktorica Vildana Žuga koja je svoje osamnestogodišnje iskustvo sticala radom za mnoge velike marketing agencije na domaćem tržištu, u sektoru lokalnih medija kao i u velikim Internacionalnim kompanijama koje posluju u više od 20 država Srednje i Istočne Evrope.

Noseći svoje dugogodišnje iskustvo u organizaciji događaja, marketingu, direktnoj prodaji i brand managementu svojim ličnim kapitalom i sposobnostima se odlučuje na prvi korak: osnivanje »Agencije WE« . Trenutno tim »Agencije WE« čini mali broj ljudi koji svoje višegodišnje iskustvo prenose zajedno sa svojom direktoricom i vlasnicom na postojeće klijente te svoje aktivnosti obavljaju prema visokim standardima vodeći računa o potrebama svojih klijenata. »Agencija WE« vjeruje da sjajno iskustvo kupaca pokreću ljudi koji vole ono što rade i gdje rade. Stavljajući ljude na prvo mjesto, mi svakodnevno prenosimo sjajna iskustva i vještine, te stvaramo poslovnu klimu koja zahtjeva »Efikasan rad = Prodajni rezultat«!

Gdje god bili, naši posvećeni ljudi uvijek govore pravi jezik »Jezik kupaca/klijenata«, tako da izgradnja povjerenja i približavanje vašim kupcima dolazi vrlo brzo i prirodno.

Misija

Svojom ponudom usluga želimo stvoriti najbolje uslove za B2B poslovanje a koje isključivo dovodi brzo i jednostavno do rezultata! Poslovnom okruženju, našim klijentima i partnerima želimo pružiti adekvatne uslove rada kao i prirodnu i ugodnu klimu koja ne podrazumjeva priče sa dvije strane!  

Vizija

Mi ne želimo postati najveći, mi želimo trajati … Naša vizija jeste da postanemo trajni i neizostavni partner vašeg poslovanja u domenu marketinga, direktne prodaje i organizacije događaja! Svoje dugogodišnje iskustvo želimo prenjeti vama jer smatramo da samo trajnim radom i usavršavanjem se postižu rezultati!

Ciljevi

Do kraja 2020 godine želimo postati prepoznatljivi u domenu B2B poslovanja max 2% 

Do Kraja 2022 godine želimo postati prepoznatljivi u domenu B2B poslovanja max  7% 

Do kraja 2025 godine želimo postati prepoznatljivi u domenu B2B poslovanja max 14%